Subsidies

Subsidies crematieoven (E.I.A. En M.I.A.)

Door toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen en apparatuur zijn wij erin geslaagd dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onze crematieoven als zeer energie zuinig heeft aangemerkt. Hierdoor is het mogelijk om een beroep te doen op de Energie Investerings Aftrek regeling.(E.I.A) Voor 2019 is het percentage 45% van de investering. Inmiddels hebben we diverse crematieovens in Nederland geleverd met een geldige beschikking. Wij verzorgen voor u de aanmelding en communicatie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Door het feit dat het JBS filtersysteem de emissie beperkt tot ver onder de huidige normen, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de Milieu Investerings Aftrek (M.I.A.). Deze aftrek kan oplopen tot 36% van de investering. Voor de NGJ 300 is inmiddels een positieve beschikking afgegeven door het RVO Wij verzorgen voor u de aanmelding en communicatie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij zijn de enigste ovenleverancier die zowel een beroep kunnen doen M.I.A. als de E.I.A.