Service en Onderhoud

Service en onderhoud

Het spreekt voor zich dat JBS ook na ingebruikname van de installatie voortdurend voor u klaar staat. Uw continuïteit is onze zorg.


Onze service bestaat o.a. uit:

- Service en onderhoud;
- 24 uurs service voor het oplossen van storingen (alleen met onderhoudscontract);
- Het informeren van klanten over nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied;
- Het informeren van klanten over nieuwe ontwikkelingen in de markt;
- Begeleiden van emissiemetingen en beoordelen inhoudelijke juistheid;
- Haalbaarheidsonderzoeken;
- Optimaliseren van instellingen teneinde het verbruik te beperken;
- Updaten van nieuwe software matige aanpassingen;
- Begeleiding vergunningsaanvragen;
- Begeleiding businessplan;
- Advisering inrichting pand en bouw.